Veliko iskustvo imam i u lekturi različitih tekstova (osobito diplomskih i doktorskih radova) koje lektoriram detaljno, ali i prilično brzo.